Meesterburger
Nee, hier is geen sprake van het zetduiveltje dat krantenredacties gebruiken om hun fouten goed te praten. Het is de Heinose variant van de burgemeester. Nadat het dorp met de introductie van de gemeentelijke herindeling haar zelfstandigheid verloor, kent Heino dus geen eigen burgemeester meer, maar valt het tegenwoordig onder de beschermende vleugels van de gemeente Raalte.

De burgemeester speelde altijd een voorname rol bij de sleuteloverdracht, waarmee het begin van het carnavalsfeest voor De Sökkestoppers en de Heinose carnavalsliefhebbers werd ingeluid. Nadat Heino werd geconfronteerd met de gemeentelijke herindeling is de sleuteloverdracht verhuisd naar het gemeentehuis in Raalte en komen De Sökkestoppers slechts eens in de zeven jaar aan de beurt om de sleutel in ontvangst te nemen. Een goede Heinose traditie dreigde daarmee verloren te gaan en dat was reden voor De Sökkestoppers om het fenomeen Meesterburger in het leven te roepen. Het gebouw ‘De Coöperatie is sinds een aantal jaren op de zaterdagmorgen van de carnaval de locatie voor een eigen sleuteloverdracht.

De Meesterburgers op een rij;

– 2017-2018 Hans Egelie
– 2016-2017 Martijn Jansman
– 2015-2016 Peter Vervloet
– 2014-2015 Nico Neplenbroek
– 2013-2014 Peter Boerdijk
– 2012-2013 Vincent Hartman
– 2011-2012 Freddy Kemerink
– 2010-2011 Titus Wijnands
– 2009-2010 Evert Kruitbosch
– 2008-2009 Frans Stappenbelt
– 2007-2008 Jan Kappert
– 2006-2007 Ton van den Berg
– 2005-2006 Gerard Noordink
– 2004-2005 Henk Hofman
– 2003-2004 Jan Hageman
– 2002-2003 Jan Nijhoff
– 2001-2002 Mimegroep Koeloeur